Cos de cumparaturi

Pinioane Fata KAWASAKI

CCMModelPret
400Pinion Fata
Kawasaki 400 Ninja Japan din 2014->2017
79.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki 400 Ninja R Japan din 2014->2017
79.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki EX400 GJF, GJFA Ninja din 2018
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki GPZ400 (KZ400M) Germany din 1983
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki GPZ400 27PS din 1984->1997
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki GPZ400 49PS din 1984->1987
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KDX400 A1 USA din 1979
95.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KDX400 A2 USA din 1980
95.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KH400 A3 / A4 / A5 USA din 1976->1978
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KH400 S3 din 1976->1977
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KLE400 A1-A4 Japan din 1991->1994
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KLE400 A6 Japan din 1999
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KLX400 A1 (KLX400 SR) din 2003
109.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KLX400 B1 (KLX400 R) din 2003
109.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KSF400 A1-A3, A6F (KFX400) din 2003->2006
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KZ400 A1 / A2(Deluxe) USA din 1977->1978
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KZ400 B1, B2 USA din 1978->1979
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KZ400 C1 USA din 1978
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KZ400 D1, D2, D3, D4 USA din 1974->1977
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KZ400 H1(LTD) USA din 1979
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki KZ400 S1, S2, S3 USA din 1975->1977
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki Z400 B1-B2, G1, H, LTD (2 Cyl) din 1978->1980
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki Z400 D1-D4 (2 Cyl) din 1974->1979
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki Z400 J1-J3 (4 Cyl) (KZ400J) din 1980->1983
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki ZR400 A1, B1 (Z400F) din 1983->1985
89.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki ZR400 C1, C2, C3, C4 Zephyr Japan din 1989->1995
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki ZR400 Zephyr X Japan din 1997->2008
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki ZRX400 II Japan din 1994->1997
116.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki ZX-4 (ZX400G) Japan din 1987->1988
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki ZX400 C2 (Z400F2) din 1984->1987
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki ZXR400 H2, L1-L9 (ZX-4) din 1988->2002
99.00 RON
400Pinion Fata
Kawasaki ZXR400 R (ZX400H1) Japan din 1989->1990
99.00 RON
420Pinion Fata
Kawasaki KDX420 B1 din 1981
95.00 RON
420Pinion Fata
Kawasaki KX420 A1-A2 din 1980->1981
95.00 RON
440Pinion Fata
Kawasaki KZ440 B1, B2 USA din 1980->1981
89.00 RON
440Pinion Fata
Kawasaki KZ440 K1, D2, D3, D4, D5, D6 (LTD) USA din 1980->1985
89.00 RON
440Pinion Fata
Kawasaki KZ440 LTD A1-A4 USA din 1980->1983
89.00 RON
440Pinion Fata
Kawasaki Z440 A1-A3, D4-D6, LTD din 1980->1985
89.00 RON
440Pinion Fata
Kawasaki Z440 C1 / 2 din 1980->1981
89.00 RON
440Pinion Fata
Kawasaki Z440 C1 / 2 Fine Spline din 1980->1981
85.00 RON
440Pinion Fata
Kawasaki Z440 C1 / 2 Germany din 1980->1981
89.00 RON
450Pinion Fata
Kawasaki KDX450 A1 din 1982
95.00 RON
450Pinion Fata
Kawasaki KLX450 R A8F, A9F, AAF, ABF, ACF, ADF, AEF, AHF, AJF din 2008->2018
99.00 RON
450Pinion Fata
Kawasaki KSF450 B8, B9F, BAF, BBF, BCS, BDF, BEF (KFX450 R) din 2008->2014
95.00 RON
450Pinion Fata
Kawasaki KX450 F D6F, D7F, D8F, E9F, EAF, EBF, FCF, FDF, FEF, FFF, HGF, HHF, HJF din 2006->2018
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki EN500 C1, C2 Classic France din 1996->1997
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki EN500 C1-C10 Vulcan din 1996->2005
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki EN500 C6F, C7F, C8F, C9F Vulcan 500 Ltd din 2006->2009
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki ER-5 Twister (35ps) & (50ps) din 1999
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki ER500 A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3, C4 (ER-5) din 1997->2006
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki EX500 D6F, D7F, D8F, D9F Ninja 500R din 2006->2009
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki GPX500 R din 1988->
85.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki GPZ500 R din 1988->
85.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki GPZ500 S (EX500A1-A6) din 1987->1993
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki GPZ500 S (EX500D1-D12) din 1994->2005
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KH500 din 1972->1975
112.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KH500 A1, H1, D, E, F USA din 1973->1976
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KH500 France din 1972->1975
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KLE500 A1-A6 din 1991->1996
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KLE500 A7-A14 din 1997->2005
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KLE500 B6F, B7F din 2006->2007
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KLR500 din 1988
99.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KX500 A1 din 1983
95.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KX500 A2, B1 din 1984->1985
95.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KX500 B2 din 1986
95.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki KX500 C1, D1, E1-E16 din 1987->2004
79.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki Z500 B1-B2 din 1979->1980
89.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki Z500 B3 (6 Viteze) din 1981
89.00 RON
500Pinion Fata
Kawasaki ZZR500 din 1990->1996
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki GPZ550 (Z550D1) Twin Shock din 1981
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki GPZ550 (ZX550A1-A6) Unitrack din 1984->1992
99.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki GPZ550 (ZX550H1-H2) Unitrack din 1982->1983
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki KZ550 A1-A4 USA din 1980->1983
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki KZ550 C1-C4 (LTD) USA din 1980->1983
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki KZ550 D1 (GPz) USA din 1981
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki KZ550 H1, H2 (GPz) USA din 1982->1983
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki Z550 A1-A3 din 1980->1983
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki Z550 B1-B2 din 1979->1980
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki Z550 C1-C3, LTD din 1981->1983
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki ZR550 A1, A2 (Z550F) din 1980->1983
89.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki ZR550 B1-B4 Zephyr USA din 1990->1994
99.00 RON
550Pinion Fata
Kawasaki ZR550 B2-B8 Zephyr din 1991->2000
99.00 RON